Infoover KunstREfleX#4, BiografieContact

Biografie

Eline Krottje

Eline Krottje is in 2007 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva te Groningen. Richting Autonoom met als specialisatie gemeenschapskunst. Techniek: (mixed) media, grafiek, ruimtelijk en installatiekunst. Inspiratie voor het werk van Eline is het dagelijks leven en het (im)materieel erfgoed.

Haar afstudeerproject was het oprichten van Instituut Marie-Antoinette, ter bevordering van het kleine gebaar (IMA). Hiermee onderzocht Eline de relatie tussen Het Kleine Gebaar en Kunst. Het Kleine Gebaar wordt hier opgevat als: het menselijke gebaar zo klein dat het eigenlijk niet opvalt. Door de focus op Het Kleine Gebaar te leggen en dit in een ander perspectief te plaatsen, krijgt Het Kleine Gebaar een bijzondere waarde. Dit project bewoog zich op het snijvlak van kunst en maatschappij en zocht verbinding tussen de diverse beeldende disciplines.

De fascinatie voor het kleine gebaar en het zoeken naar verbinding tussen maatschappelijke en beeldende disciplines, kenmerkt ook na haar studie het werk van Eline. Dit is terug te zien in gemeenschapskunstprojecten zoals de Bermgalerie, een reizende galerie die opduikt op de meest onverwachte plaatsen, waarbij de bezoeker eigenlijk de kunstenaar wordt. Klomp en Dans, een installatie van meer dan 500 paar gedragen klompen, geïnspireerd door de klompen voor de deur van het gemeentehuis en de Video-installatie “Daar komt de trein” voor een wachtkamer in het UMCG, waarbij de bezoeker het gevoel krijgt zich “buiten” te bevinden.

Om haar beroepspraktijk breder te kunnen opbouwen, volgt ze na de Academie de opleiding Van Idee naar Product. Binnen deze opleiding heeft Eline educatieve projecten ontwikkeld vanuit haar vakgebied. Daarna heeft zij in opdracht workshops en trainingen ontwikkeld en gerealiseerd, op verschillende niveaus. Variërend van primair-, voorgezet- en beroepsonderwijs naar het (internationaal)bedrijfsleven tot de plaatselijke buurtvereniging en zorg- en verpleeginstellingen.

Vanaf 2011 tot 2014 heeft Eline leiding gegeven aan een Ambachtelijke Grafische werkplaats Het Grafisch Proeflokaal Orvelte. Samen met een enthousiaste en grote groep vrijwilligers en het bestuur wordt er vorm en inhoud gegeven aan deze museale werkplaats, waar de verschillende ambachtelijke grafische technieken werden beoefend en gedoceerd.

Uiteindelijk komt in 2014, alles samen in KunstRefleX#4; een landelijk opererende organisatie gericht op cultuureducatie en het ontwikkelen en initiëren van culturele- en creatieve concepten zoals: Themaprojecten, Installaties, Presentaties, Lesmethodes, en Workshops. Met als motto: KunstREfleX#4 verbindt het Dagelijks Leven met Kunst & Cultuur, altijd en overal.

 

 

 

Nieuws

Kunstreflex op Social Media

Nieuwsbrief