Nieuws

Maak onderwijs van Werkman

Maak onderwijs van Werkman

KunstREfleX#4 gaat op 15 april 2015, tijdens de thema-middag over Hendrik Nicolaas Werkman, Swingen met Werkman. Doel van de middag is om jou te inspireren en te leren hoe de technieken en ideeën in de klas toe te passen zijn tijdens bijvoorbeeld, taal en handvaardigheidslessen.

De middag wordt georganiseerd door CultuurClick Groningen in samenwerking met Vrijdag en het Groninger Museum. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door St. Werkman 2015 en maakt deel uit van de activiteiten in het herdenkingsjaar.

Voor meer informatie klik je op http://www.cultuurclickgroningen.nl

Swingen met Werkman, wordt verzorgd door KunstREfleX#4

In de workshop Swingen met Werkman wordt er een gezamenlijk kunstwerk gemaakt met Hot-printing-techniek, waarin de klankgedichten van Werkman als inspiratiebron gebruikt worden. Werkman zelf werd geïnspireerd door de Jazzmuziek. Hierin bieden een aantal basisvormen (klank, ritme, toon) de mogelijkheid om eindeloos te variëren op het basisthema. De klankgedichten van Werkman lijken in eerste instantie nonsens gedichten. Hierbij gaat het,  net als in de jazz muziek om klank en ritme.  Kunstenaar Eline Krottje neemt je bij de hand tijdens de workshop.

 

Nieuwsbrief KunstREfleX#4, nr.3

Nieuwsbrief KunstREfleX#4, nr 3

Opening Dorpshuis Elp

Boombedelboom 01

Opening Dorpshuis Elp

Onthulling Boombedelboom op zaterdag 17 januari 2015.

Kunstenares Eline Krottje heeft vanuit de Elper Kunst en CultuurStroom het concept voor de BoombedelBoom ontwikkeld. Een Community-art project voor Elp met als doel een Kunstwerk voor het nieuwe Dorpshuis te creëren, waarmee verbinding gelegd wordt tussen de (dorps)cultuur en de bewoners, van 4 tot 100 jaar.

Bijzonder aan dit project is dat de uitvoering is gedaan door de inwoners van Elp, onder regie en begeleiding van de kunstenares. Er is met veel plezier gewerkt aan het maken en plaatsen van de boom, tot het  bewerken en  ophangen van de BoomBedels.  Met de BoomBedelBoom heeft Elp een organisch kunstwerk dat jaarlijks wordt voorzien van nieuwe bedels, oud en nieuw door elkaar.

Nieuwsbrief KunstREfleX#4, december 2014

nieuwsbrief KunstREfleX#4, dec 2014

We want you, cultuureducatie Propaganda in WO1!

Propaganda, WO1 op een prentbriefkaart

Op 14 januari 2015, start KunstREfleX#4 in het Roelof van Echten college te Hoogeveen, met de eerste workshops Propaganda in de 1e WO. Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van Propaganda in Nederland, vanaf WO1 naar de huidige tijd. Ze maken een prentbriefkaart, tijdens WO1 was dit een populair communicatie middel, een beetje te vergelijken met Twitter en Facebook van nu. Een korte krachtige tekst met een plaatje erbij. De kaart wordt gemaakt met verschillende druktechnieken, zoals hoogdruk en vlakdruk en er wordt flink geëxperimenteerd.

Deze workshop is geschikt voor het voortgezet onderwijs en hierin wordt cultuureducatie gekoppeld aan het vak, geschiedenis en CKV.

Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met kwaliteit

  • Pakketje Kunst

KunstREfleX#4 legt de focus bij de ontwikkeling van “Pakketje Kunst”, op talentontwikkeling  met Kunst & Cultuur als invalshoek. “Pakketje Kunst” koppelt Cultuureducatie aan het reguliere onderwijs aanbod zoals Taal, Geschiedenis, CKV en Mens en Maatschappij. De aangeboden stof wordt sneller begrepen en eigen gemaakt als deze wordt beleefd door middel van kunstbeoefening.

Inmiddels zijn er een aantal Cultuureducatie projecten in de praktijk getest en getoetst. Deze zijn opgenomen in het cultuur aanbod van KunstREfleX#4 en onderverdeeld in Primair-, voortgezet-en beroepsonderwijs. Het aanbod in “Pakketje Kunst” is ontwikkeld volgens de huidige cultuureducatie kwaliteitsnormen en is getoetst door verschillende cultuuraanbieders.

Met “Pakketje Kunst” werkt KunstREfleX#4 op eigen initiatief en in opdracht en biedt hiermee een standaard programma en cultuureducatie op maat . Een project is door middel van aanpassing eenvoudig op verschillende niveaus in te zetten. Binnen het aanbod van “Pakketje Kunst” is veel aandacht voor samenwerking, neveneffect is dat door het individueel werken aan een gezamenlijk eindproduct, de sfeer in een groep verbetert.

 

Boombedels in de Wester Es, cultuurmenu voor ouderen

Boombedels in zorgcentrum De Wester Es te Beilen

In opdracht van K&C Drenthe en het cultuurmenu voor ouderen, heeft KunstREflex#4 drie workshops verzorgd in zorgcentrum De Wester Es te Beilen. De aanvankelijk wat aarzelende houding van de deelnemers; wat gaan we doen, hoe moet dat dan, heb ik nog nooit gedaan, is daar ook een voorbeeld van, sloeg al snel over in enthousiasme. Er werd in volle concentratie gewerkt en de sfeer was fantastisch. Iedere deelnemer heeft een eigen Boombedel gemaakt en deze zijn gezamenlijk geplaatst op grote panelen die aan de “Wall of Fame” hangen, tegenover de receptie. De deelnemers waren helemaal verbaasd en trots op het resultaat, ik leer hier warempel nog heel veel nieuws kreeg ik te horen van een dame van zeker in de 80. Dat er met zoveel plezier gewerkt is en het resultaat er zo geweldig uit ziet, is zeker te danken aan de inzet dan de Dagbesteding en van de Vrijwilligers van de Wester Es. Het creëren van dit gezamenlijke kunstwerk was voor iedereen een geweldige ervaring, daar doen we het voor, dank jullie wel.

Elp op de foto – Gekleurd Grijs

Workshop Fotoboekje maken in Elp

De workshop fotoboekje maken combineert de Digitale en de Ambachtelijke grafische technieken. Er wordt een fraai fotoboekje gemaakt met eigen papiermarmers, digitale fotografie en sjablonen. De cursisten leren; zelf foto’s inlezen en zetten, zelf marmeren en eenvoudig boekbinden in cahiersteek. Als er nog tijd over is, kunnen er extra papiermarmers gemaakt worden. Het idee is natuurlijk om de foto’s te gebruiken die gemaakt zijn tijdens de Boombedel workshops, zodat de deelnemers een persoonlijke en blijvende herinnering hebben. Andere foto’s mogen natuurlijk ook.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van het Gekleurd Grijs fonds, K&C Drenthe en de ondersteuning van Cultuurstroom Elp.

Boombedelboom in Elp-Gekleurd Grijs

BoombedelBoom in Elp

Dankzij de sponsoring van het Gekleurd Grijs fonds, K&C Drenthe en de ondersteuning van Cultuurstroom Elp, wordt er door KunstREfleX#4 in Elp het community-art project “De BoombedelBoom van Elp” gerealiseerd. De Boombedels zijn de afgelopen periode gemaakt door de inwoners van Elp. Ouderen, kinderen en kleinkinderen hebben samengewerkt en ieder heeft een eigen Boombedel gemaakt. Inmiddels is er een fantastische BoombedelBoom gelast van Cortenstaal, deze staat bij het nieuwe Dorpshuis. Zoals het er nu uitziet wordt het Dorpshuis op 17 januari 2015 geopend, met als onderdeel van de ceremonie het onthullen van de BoombedelBoom. Het idee is nu om De BoombedelBoom ieder jaar te voorzien van fraaie nieuwe Bedels. De Boombedels kunnen jaarlijks verschillen van uiterlijk en van materiaal zodat er een fraaie symbiose ontstaat tussen De Boom, Het Dorp en De Bewoners.

Dag van de Drentse Geschiedenis

Dag van de Drentse Geschiedenis

  • Propaganda, WO1 op een prentbriefkaart

De Dag van de Drentse Geschiedenis, georganiseerd in het Drenst Archief op 2 oktober, was een groot suc6. Niet alleen de workshop Propaganda van Kunstreflex, maar het hele programma was aansprekend. Met verschillende onderdelen zoals een I-Phone wandeling, lezingen en natuurlijk een heerlijk verzorgde borrel, werd de Drentse Geschiedenis in WO1, van verschillende kanten belicht. Alle sprekers en de organisatie ( K&C Drenthe en Drents Archief) hadden super hun best gedaan en dat was te merken in het totale aanbod.

Het aandeel van KunstREfleX#4 was een workshop met de titel: Propaganda, WOI op een Prentbriefkaart. Deze bestond uit een presentatie en een workshop prentbriefkaart maken. Tijdens deze workshop is gebruik gemaakt van aspecten van erfgoed, media en kunst. De docenten zijn unaniem enthousiast over de geboden stof en technieken en de mogelijkheid om cultuureducatie te koppelen aan reguliere vakken zoals geschiedenis of CKV. De workshop is inmiddels opgenomen in het cultuureducatie programma van KunstREfleX#4. Aan het eind van de dag ging iedereen zeer geïnspireerd en tevreden naar huis. Volgend jaar weer.

 

Nieuws

Kunstreflex op Social Media

Nieuwsbrief